A center of excellence for understanding and fostering the Olympic Movement through collectibles

SPORT. ZNAKI POCZTY POLSKIEJ

Philately

AICO wyraża podziękowanie Autorowi za wyrażenie zgody na pełne skanowanie publikacji i jej udostępnienie międzynarodowej społeczności kolekcjonerów olimpijskich i sportowych.

AICO would like to thank the Author for agreeing to a full scan of the publication and its availability to the international community of Olympic and sports collectors.

Title in English
SPORT. Stamps of Poczta Polska (Poland)
Ordinal Number
106
Language(s)
Polish : Polski
Author/s
Aleksander HARABURDA
Editorial
Editor: Krajowa Agencja Wydawnicza KAW
Place: Warsaw
Year of Publication: 1982
Additional Editorial Details: PDF File: 65,8 MB
Physical Description
Number of Pages: 140
Binding Type: soft cover : saddle stitched
Size (width x height): 160x230mm
Availability
Availability: MS&T Warsaw : Sign.

Digital Version Available