A center of excellence for understanding and fostering the Olympic Movement through collectibles

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Olimpijskich AICO : Biblioteka Kolekcjonera Olimpijskiego

Prezentacja podczas Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego BIEDRUSKO 2017

Presentation during the Poznań Philatelic Symposium BIEDRUSKO 2017, Poland

Title in English
The International Association of Olympic Collectors, IAOC : The Olympic Collector Library
Title in French
Association Internationale des Collectionneurs Olympiques, AICO
Ordinal Number
1201
Language(s)
Polish
Author/s
Roman BABUT
Editorial
Editor: Roman Babut : tubab@wp.pl
Place: Warszawa
Year of Publication: 2017
Physical Description
Number of Pages: 16
Binding Type: CD-rom, PDF File 7.06 MB
Availability
Availability: MS&T Warsaw : Sign.