A center of excellence for understanding and fostering the Olympic Movement through collectibles

MEMORABILIA POCZTOWO-FILATELISTYCZNE Z OKRESU PRZED PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO RODZINY OLIMPIJSKIEJ

Memorabilia, Philately

W materiałach Ogólnopolskiej Konferencji “Sport polski u progu niepodległości i w pierwszych latach Polski odrodzonej”, Warszawa, Centrum Olimpijskie PKOl, 2 września 2018 r.

In proceedings of the National Conference:  “Polish sport on the threshold of independence and in the first years of reborn Poland”, Warsaw, Olympic Center of the Polish Olympic Committee, 2 September 2018

Title in English
Postal and philatelic memorabilia from the period before Poland joined the Olympic Family
Ordinal Number
1228
Language(s)
Polish
Author/s
BABUT Roman
Editorial
Editor: Muzeum Sportu I Turystyki w Warszawie Fundacja Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce
Place: Warsaw
Year of Publication: 2021
Physical Description
Number of Pages: pp.133-154
Binding Type: paperback
Size (width x height): 175x250mm
Availability
Availability: MS&T Warsaw